Povolenky

Důležité podmínky pro prodej povolenky:

 • řádně vyplněný a včas (= nejpozději do 15 dnů po konci platnosti MP i P povolenky, u celoroční do 15.1.) odevzdaný sumář a povolenku za rok 2020 při koupi povolenky nové na rok 2021
 • platný rybářský lístek – musí být platný minimálně k datu prodeje povolenky, lépe však pro celý příslušný kalendářní rok, aby nebyla nutná výměna rybářského lístku během platnosti povolenky
 • aktuální fotografie na svém členském průkazu (při neaktuální fotografii přineste
  s sebou novou a aktuální (formát na OP, pas)
 • překontrolujte si aktuálnost všech údajů na povolence (trvalé bydliště, číslo rybářského lístku..). Při změně údajů nutno hlásit dopředu!
   

Všeobecné informace

 • Vyplněné sumáře a docházku k vodě za rok 2020 odevzdejte nebo zašlete (NEZASÍLAT "Doporučeně") na adresu: MRS, z.s. PS Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice a to nejpozději do 15 dnů po ukončení platnosti povolenky. Neodevzdání do uvedeného termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2021. Pokud člen odevzdá sumář a docházku až po tomto termínu, bude muset pro získání povolenky absolvovat školení základních znalostí z rybářství. Cena školení základních znalostí z rybářství je 150 Kč.

 • Členská známka musí být zaplacena do konce února 2020. Při nesplnění této povinnosti je rybáři členství v MRS ukončeno. Pokud bude chtít být opět členem MRS, musí zaplatit zápisné 1000,-Kč. Pro vystavení nové legitimace je třeba předložit novou nepřerazítkovanou fotografii. Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.

 • Nový zájemce o členství v MRS potřebuje k vydání prvního rybářského lístku osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních znalostí z rybářství. Náš PS bude pořádat semináře se školením a přezkoušením k vydání tohoto osvědčení podle zájmu uchazečů. Termíny budou stanoveny a zveřejněny na našich webových stránkách. Uchazeči se budou evidovat u pana Petra Černouška 774 350 910, který je tímto pověřen.
 • Členské známky a povolenky budou prodávány v kanceláři MRS, z.s. PS Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice (rohový dům areálu skláren – blíže k Bobravě). Před výdejem členské známky a povolenky musí člen vyjádřit svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 


Webové stránky zdarma