Povolenky

Ceny povolenek 2022

Termíny výdeje povolenek

Jak zapisovat do povolenky

Jak vyplnit sumář

Důležité podmínky pro prodej povolenky

 • Řádně vyplněný a včas (= nejpozději do 15 dnů po konci platnosti MP i P povolenky) odevzdaný sumář a povolenku za uplynulý rok
 • Platný rybářský lístek – musí být platný minimálně k datu prodeje povolenky, lépe však pro celý příslušný kalendářní rok, aby nebyla nutná výměna rybářského lístku během platnosti povolenky a přepisování čísla RL na povolence.
 • Členská známka musí být zaplacena vždy nejpozději do konce února.
  Při nesplnění této povinnosti je rybáři členství v MRS ukončeno. Pro obnovu členství je třeba vyplnit "Přihlášku člena" (v sídle PS Rosice) a zaplatit zápisné 1000,-Kč.
  Pro vystavení nové členské legitimace, na kterou se lepí členské známky, je třeba předložit fotografii.
 • Aktuální fotografie na svém členském průkazu (při neaktuální fotografii přineste
  s sebou novou a aktuální (formát na OP, pas)
 • Překontrolujte si aktuálnost všech údajů na povolence (trvalé bydliště, číslo rybářského lístku..). Při změně údajů nutno hlásit před vytisknutím povolenky!
  Držitel povolenky zodpovídá za správnost údajů ve svých rybářských dokladech.
 • Podepsat souhlas GDPR na dobu určitou po dobu trvání členství (součást přihlášky člena, detail znění v sekci Dokumenty ke stažení - GDPR.

Všeobecné informace

 • Přihlášky na školení, prodej povolenek: 
  Mgr. Tomáš Švarc, tel. 728 860 309, 606 860 300
  email: tomassvarc@volny.cz
 • Zkoušky nových členů budou prováděny za přítomnosti hospodáře nebo zástupce hospodáře
 • Žadatelé, kteří úspěšně složí zkoušky, obdrží Osvědčení o složení zkoušky,
  na základě kterého jim vydá městský úřad první rybářský lístek.
 • Prodej povolenek, členské známky a školení na zkoušky probíhá v sídle
  našeho spolku: Sklářská 1379, 665 01 Rosice.

Kam a jakým způsobem odevzdat sumář

Termín:

 • do 15 dnů po ukončení platnosti povolenky, tj. nejpozději do 15. ledna
 • Pokud člen odevzdá sumář a docházku až po tomto termínu, bude muset
  pro získání povolenky absolvovat školení základních znalostí z rybářství.
  Cena školení základních znalostí z rybářství je 250 Kč.

E-mailem:

 • Sumář ke stažení a vyplnění naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení"
 • Přímý odkaz zde: Dokumenty ke stažení
 • ​​Vyplněné sumáře úlovků se zaslají na email: mrsmorosice@seznam.cz 

Osobně:

 • Vhodit do poštovní schránky sídla našeho spolku: Rosice, Sklářská 1379
 • Odevzdat v Lékárně Green pharmacy, Rosice, Palackého náměstí 22,
  k rukám Mgr. Švarce v otevírací době Po-Pá 7:30-17:00, So 7:30-11:30
 • Odevzdat při prodeji povolenky (platí pouze do 15.1.)

Poštou:

 • Zaslat jako obyčejné psaní (Nezasílat doporučeně!)
 • Na adresu sídla spolku: Sklářská 1379, Rosice, 665 01
   

Přehled pojmů, rozdíly mezi rybářským lístkem a povolenkou

RYBÁŘSKÝ LÍSTEK (RL):

= licence pro lov ryb na území ČR, podmínka pro získání povolenky od pobočného spolku   
   (dříve označovaného jako místní organizace)
 - musí mít každý kdo loví ryby v rybářském revíru dle § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb.
 - pro získání prvního rybářského lístku je nutné absolvovat zkoušky z rybářských znalostí,
   které pořádá pobočný spolek
 - RL vydává městský úřad s rozšířenou působností (např. MÚ Rosice, odbor životního 
   prostředí, Ing. Králová, Ing. Malimánek, dále MÚ Ivančice, MÚ Náměšť nad Oslavou, 
   MÚ Velké Meziříčí, magistrát města Brna)

 - každý rybářský lístek má přidělené číslo, které se nachází na titulní straně ve spodní
   části - viz fotografie níže

 - rybářský lístek se vydává na dobu určitou (1 rok = 100Kč, 3 roky = 200Kč, 10 let = 500Kč)
   a dobu neurčitou (neomezenou = 1000Kč)
 - samostatný rybářský lístek neopravňuje k lovu ryb, vždy je k němu třeba povolenka
 - dříve se rybářský lístek nazýval zemský lístek, toto označení se již v dnešní době
                   nepoužívá

 

POVOLENKA:

= oprávnění k lovu ryb na určitých lokalitách - územních svazech (Moravský rybářský 
   svaz, Český rybářský svaz, Středočeský ÚS, Jihočeský ÚS, Západočeský ÚS,
   Severočeský ÚS, Východočeský ÚS, Moravskoslezský ÚS)
- povolenka zároveň slouží jako tiskopis pro zapisování docházky a úlovků
- podle druhu se rozlišují na mimopstruhové (MP) a pstruhové (P)
- podle doby platnosti se rozdělují na roční, měsíční, týdenní a denní
- číslo povolenky je uvedeno v horní části hned pod nalepenou známkou
- na každé povolence je uvedeno rovněž číslo rybářského lístku (RL), ke kterému
  povolenka patří
- pro evidenci povolenek a sumářů se vždy v rybářském spolku používá číslo povolenky,
  proto je třeba tyto čísla rozlišovat a neplést si je
- toto číslo přiděluje rybářský spolek, podle počtu členů
- v našem spolku je toto číslo maximálně 3-místné, u mládeže do 8-15 let je u tohoto čísla
  vždy písmeno M (mládež)SUMÁŘ:

= tiskopis, který slouží ke každoročnímu součtu všech docházek a úlovků na jednotlivých
   revírech
- od roku 2020 jsme začali používat i digitální podobu tohoto sumáře, který má
  celou řadu výhod - více viz "Povolenky/Jak vyplňovat sumář"
- sumář se každoročně odevzdává (zasílá) pobočnému spolku, který musí všechny
  vyplněné sumáře sečíst a tyto data předat na Moravský rybářský svaz
- MRS vyhodnotí výsledky docházek a úlovků a na základě toho stanoví tzv. koeficient
  zarybnění a částku, která bude přidělena na zarybnění daného revíru v následujícím roce
- je velice důležité (a dle bližších podmínek i zákonná povinnost) poctivě zapisovat 
  veškeré ponechané úlovky, které se do revíru následně další rok opět vysazují

 

ČLENSKÝ PRŮKAZ, ČLENSTVÍ:

= kartička s fotkou každého člena územního svazu, na který se lepí platná členská známka
   na příslušný kalendářní rok
- členství v územním rybářském svazu (MRS) opravňuje členy ke koupi povolenky za ceny,
   které jsou výrazně nižší než povolenky pro nečleny (cena MP roční pro nečleny = 5000Kč,
   cena P roční pro nečleny = 6000Kč)
- každý členský průkaz má evidenční číslo, které se skládá z přiděleného čísla pobočného
  spolku (v našem případě 46-59 a čísla povolenky daného člena, tzn. když mám povolenku
  č.382, evidenční číslo mého členského průkazu bude 46-59-382)
- počet členů v naší organizaci = počet hlasů našeho předsedy na sjezdu MRS za náš
  spolek, takže pokud máme celkem 725 členů, kteří koupí členskou známku na daný rok
  (plnou nebo udržovací), má náš spolek sílu 725 hlasů na sjezdu
- každý kdo nezaplatí členství nejpozději do konce února, je vyřazen z evidence
- pokud by chtěl zájemce, který nezaplatil členství do konce února, pořídít povolenku, musí   
  zaplatit zápisné pro nového člena 1000Kč!


TOPlist

Copyright © 2020-2021 PS Rosice


Webové stránky zdarma