Jak vyplňovat povolenku

1. Před nahozením prutů zapsat docházku - datum a název nebo číslo revíru

2. V případě ulovení a ponechání úlovku nutné ihned po ulovení zapsat druh ryby.

3. V případě ulovení a ponechání druhu ryby se stanovenou nejmenší mírou nutné ihned zapsat i míru ryby. (míra ryb není nutné vyplňovat u ryb které ji nemají stanovenou - např. ouklej, okoun, cejn, plotice...) 

4. Váha a počet kusů se zapisuje po ukončení lovu.

5. V případě neponechání žádného úlovku nutné vodorovnou čárou proškrtnout zbylé kolonky až do konce.

6. Před zápisem na další docházku nutné mít splněny body 1 až 5!


VZOROVÉ FOTO - VIZ NÍŽE


Webové stránky zdarma