Roční harmonogram 2024

Aktuality

15. ledna 2024:
 poslední termín k odevzdání sumarizace za rok 2023

24. února 2024:
14:00 školení a zkoušky nových členů

28. února 2024:
zaslat sekretariátu MRS kompletní sumarizaci za náš spolek

29. února 2024:
 poslední termín pro zaplacení členství u stávajích členů

4. března 2024:
17:30 závěrečné zkoušky rybářský kroužek

17. března 2024:
VČS 9:00 Dělnický dům Zastávka

21. března 2024:
Porada hospodářů MRS

23. března 2024:
Vysazování plůdku pstruha na chovné potoky (15.000 ks)

25. března 2024:
Ustavující schůze funkcionářů výboru pobočného spolku

26. března 2024:
Ustavující schůze kontrolní a revizní komise pobočného spolku

27. března 2024:
Ověřování podpisů statutárních zástupců a KRK pobočného spolku

28. března 2024:
Mimořádný Sjezd MRS, Svazový výbor MRS
Vysazování pstruha duhového na revír Bobrava 2A (50 kg, 125 ks)

1. dubna 2024:
od 15:00 Velikonoční chytání na Cukrovaru (rybářský kroužek)

2. dubna 2024:
Výborová schůze pobočného spolku
Vysazování candáta na revír Bobrava 2A (9,5 kg, 25 ks)

6. dubna 2024:
Akce "Ukliďme Česko"

13. dubna 2024:
Vysazování pstruha obecného na revír Bobrava 2 (20 kg, 55 ks)

18. dubna 2024:
Vysazování pstruha duhového na revír Bobrava 2 (101 ks, 45 kg)

21. dubna 2024:
1. kolo (místní) Timár ligy MRS pro mládež, Brno

4. května 2024:
14:00 školení a zkoušky nových členů

14. května 2024:
Výborová schůze pobočného spolku

25.-26. května 2024:
2. kolo (oblastní) Timár ligy MRS pro mládež

1. června 2024:
​Finálové kolo Timár ligy, Pasohlávky

4. června 2024:
Výborová schůze pobočného spolku

5. června 2024:
Vysazování kapra na revíry Bobrava 2A a Bobrava 2 (??? ks 350 kg)

8.-9. června 2024:
Dětské rybářské závody, rybník Orlík, Veverské Knínice
Zakončení rybářského kroužku, rybník Orlík, Veverské Knínice

17. června 2024:
Vysazování pstruha duhového na revír Bobrava 2 (50 kg, 142 ks)

20. června 2024:
8:00 - 13:00 Svazový výbor MRS

20. - 21. června 2024:
Setkání zástupců pobočných spolků, školící a ubytovací centrum MRS na Pálavě ​

30. června 2024:
uzávěrka tržeb za povolenky 1. pololetí
uzávěrka objednávek kalendářů na rok 2025
návrhy změn do Bližších podmínek pro rok 2025

15. července 2024:
poslední termín hlášení tržeb za povolenky MRS k 30. 6.

5. září 2024:
Porada hospodářů MRS

19. září 2024:
Svazový výbor MRS

23. září 2024:
17:30 začátek rybářského kroužku začátečníci Sklářská 1379, Rosice
(schůzka i s rodiči, administrativa)

24. září 2024:
16:00 začátek rybářského kroužku pokročilí, sraz na Cukrovaru 

30. září 2024:
zaslat MRS návrhy na vyznamenání a ocenění členů

31. října 2024:
Svazový výbor MRS

1. listopadu 2024:
spouštění nového rybářského informačního systému MORS II

10. prosince 2024:
prověrky hospodaření pobočného spolku Rosice


Webové stránky zdarma