Online přihlašování na prodej povolenek

Aktuality

     Tento rezervační systém bude pro letošní rok zatím jen ve zkušebním provozu. Budeme testovat na kolik je tento systém využitelný pro praxi a vychytávat tzv. „mouchy“. Na každý termín bude stanovena maximální kapacita osob. Když bude naplněna, termín pro další zájemce z online nabídky zmizí.
     Cílem je regulovat počet zájemců na daný termín a rozložit nápor do jednotlivých termínů tak, abychom mohli efektivněji zajistit plynulý prodej a zkrátit dobu čekání na výdej povolenky. Tento systém se jeví jako vhodný i v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Můžeme alespoň částečně snížit riziko nakažení respiračními onemocněními tím, že omezíme počet osob, které budou čekat pohromadě. Pokud se systém osvědčí a rybáři ho budou využívat, plánujeme na příští rok zdokonalení systému o přihlašování přímo na určitou hodinu v rámci prodejních dnů.
    Jelikož je tento systém novinkou, zatím nepředpokládáme, že by ho hned začala využívat většina rybářů. Budeme ovšem rádi, když se využije a přijde do povědomí v maximální možné míře. Samozřejmě počítáme s rezervní kapacitou pro ty, kteří se na termín nepřihlásí a přijdou bez předchozí rezervace. Do budoucna plánujeme tento systém využívat např. i pro potvrzení účasti na Výroční členskou schůzi a další události, které zatím nebudu prozrazovat.
     Přihlásit se na termín prodeje povolenek je možné přímo z odkazu, který naleznete
na Hlavní stránce, dále v sekci "Povolenky/Výdej povolenek" a také zde:

Přihlášení na prodej povolenek


Webové stránky zdarma