Máme nový pozemek pro výstavbu rybníka!

Aktuality

Od konce loňského léta jsme se pokoušeli najít a získat vhodnou lokalitu pro výstavbu nové vodní nádrže. Vytipované lokality jsme důkladně prozkoumávali a konzultovali s hydrogeology a projektanty.
    Nejlépe se jevila lokalita v povodí Bílé vody v těsné blízkosti Rosic. Hydrogeologický průzkum podloží potvrdil vhodnost půdního profilu pro realizaci stavby vodního díla. Tři nezávislí projektanti na základě mnoha sledovaných parametrů doporučili tento pozemek
pro výstavbu vodní nádrže.
    Následně byl osloven majitel pozemku a zahájena diskuze o možné koupi. Zamýšlený postup koupě tohoto pozemku byl předem projednán s právníkem, abychom postupovali v souladu s legislativou, Stanovami MRS a Jednacím řádem MRS. Návrh a postup o koupi pozemku byl rovněž předložen k prošetření kontrolní a revizní komisi našeho pobočného spolku, která neměla žádné výhrady a doporučila pozemek ke koupi.
    Výsledkem našeho snažení je, že se nám podařilo koupit pozemek o velikosti 16 779 m2. Vzhledem k výrazným zájmům i dalších stran o tento pozemek, si velice vážíme, že původní majitel nepodlehl tlaku jiných lukrativnějších nabídek a slíbený pozemek prodal raději nám rybářům.
    Veškeré detailní informace budou zahrnuty v samostatném bodu programu na letošní výroční členské schůzi. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace nebyl zatím termín výroční členské schůze stanoven. 


Webové stránky zdarma