Elektronický sumář - výhody

Aktuality

  • Členové, kteří vyplní elektronický sumář, již neodevzdávají papírový, odevzdají pouze povolenku. Na povolenku vpravo nahoru prosím napište značku ES (elektronický sumář).
  • U elektronických sumářů je možné provést sumarizaci společně za více osob (ideální např. když v jedné rodině rybaří více lidí - do jednoho MP sumáře lze zahrnout až 6 osob (u P sumáře 4 osoby).
  • Elektronické sumáře nijak neupravujte, vyplňují se pouze světlemodré kolonky (u MP) nebo světlezelené kolonky (u P). Jsou zde již předvyplněné názvy i čísla revírů, do kterých se jen doplní počet docházek, kusy a váhy jednotlivých druhů ryb.
  • Rychlost zpracování dat. Vyhodnocení a zpracování 1 sumáře zabere průměrně max. 5 minut, zpracování 1 elektronického sumáře zabere několik málo sekund bez ohledu na objem dat.
  • Čitelnost dat. Úroveň rukopisu některých rybářů je někdy diskutabilní a mnohdy značně ztěžuje a zpomaluje práci. Tento problém u elektronického sumáře zcela odpadá.
  • Přesné označení dat. Týká se zejména značení revírů, kdy někteří rybáři si označují revíry „po svém“ a pak vzniká zmatek. Tady jsou revíry předepsány, čímž je jakákoli nejednoznačnost vyloučena.
  • Rychlost zápisu dat. Revíry jsou seřazeny přehledně podle abecedy. 
  • Rychlost přenosu dat. Není potřeba nikam chodit, shánět obálky, sponky, poštovní známky apod. Vše je možné poslat elektronicky jako přílohu pomocí e-mailu na mrsmorosice@seznam.cz. Zaslání e-mailu je otázkou několika sekund a vše je možno udělat v pohodlí domova.
  • Doklad o předání dat. Pokud rybář pošle sumář e-mailem na správnou e-mailovou adresu, má jistotu, že data budou předána. Může si i vyžádat potvrzení o přečtení e-mailu a má doklad o tom, že sumář v řádném termínu opravdu odevzdal. Data jsou kdykoli snadno dohledatelná.
  • Snadná archivace dat. Velikost jednoho elektronického sumáře je cca kolem 100 kB, tzn., že např. na flashdisk s kapacitou 4 GB jich uložíme 40 000. Jakékoli zpětné dohledání sumáře je otázkou několika sekund, max. minut. V případě archivace a vyhledávání klasických sumářů jsou zde daleko větší nároky na skladovací prostory a doba pro zpětné dohledání je mnohonásobně větší.

Webové stránky zdarma